1. sailor's hammock
canvas
balecloth
duck İsim, Tekstil Sanayii
hammock

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Gemilerde erlerin ve tayfaların yatması için ... iplerle bağlanan asma yatak