breach of warranty of essential qualities

  1. İsim ayıp davası
  2. bir sözleşmenin önemi olmayan yükümlülüklerini yerine getirmeme