bridge toll

gümrük resmi ödenen köprü
paralı köprü
geçiş parası alınan köprü