bring along someone

  1. Fiil birini yanında getirmek
  2. Fiil birini beraberinde getirmek
  3. Fiil birini getirmek
peşine takmak Fiil