1. berele(n)mek, (cildi vb.) çürü(t)mek, zedele(n)mek.
  She fell and bruised her knee. The blow bruised his arm.
 2. incitmek, rencide etmek.
  to bruise a person's feelings.
 3. incinmek, rencide olmak, gücenmek.
  Her feelings bruise easily.
 4. ezmek, (havanda) dövmek, kırmak, parçalamak.
 5. (maden işçiliğinde) bitmiş bir parçanın yüzeyini zedelemek.
 6. bere, ezik, çürük.