yönetmelik İsim, Hukuk
tüzük İsim, Hukuk
kanuna göre hareket etmek Fiil
kanun gereği yapılan ilan
kanun gereği
kurulması yasak olan dernekler İsim, Hukuk
kanunla yetkili kılınan
kanunen mecbur olmak Fiil
kanunen zorunlu durumda olmak Fiil
kanunen öngörülmüş olmak Fiil
kanunen bir şey yapmakla yükümlü olmak Fiil
kanunen bir şey yapmakla mükellef yükümlü olmak Fiil
inşaat nizamnamesi
tüzük, nizamname, mahallî idarelerce konulan yasa hükmündeki kural ve nizam. İsim
kanunun öngördüğü Sıfat, Hukuk
yasayla öngörülen Sıfat, Hukuk
kanunen saptanmış
kanunla kurulan Sıfat, Hukuk
mukannen
kanunen yasak
kanunun gerektirdiği düzen
kanunla kurulan vakıf İsim, Hukuk
kanunen sorumlu
kanunla yasaklanmamış Sıfat, Hukuk
kanunlarla yasaklanmayan Sıfat, Hukuk
kanunen müsaade olunmuş
kanun tarafından öngörülmüş
kanun da öngörülmüş
kanunda öngörülmüş Sıfat, Hukuk
kovuşturmak Fiil
takibat açmak Fiil
cezai kovuşturma açmak Fiil
kanunen yasak
kanunla yasaklanmış Sıfat, Hukuk
kanuni yasak
kanunen yasak
kanunen himaye edilen
kanunda öngörülmüştür
kanunen cezayı müstelzim
kanunen tanınmış
bir mülkiyet hakkını geri almak Fiil
davayla geri alınabilir
kanunen gerekli
kanunla gösterilen Sıfat, Hukuk
kanunen saptanan standart
hukuk devleti İsim, Hukuk
kanuni temlik (alacağın kanunlarla öngörülen belli koşulların gerçekleşmesi ile temlik edilmesi
kanunen caiz
kanun önünde kendi başına bir insan gibi muamele görmek Fiil
kanuna itaat etme
bir kanuna göre hareket etmek Fiil
kanuna boyun eğmek Fiil
kanuna uymak Fiil
... sayılı Kanunun ... sayılı Kanunla değişik ...'inci maddesi İsim, Hukuk
kanuni anlamı
kanun marifetiyle devir
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
bir kanunla yönetilmek Fiil
kanun marifetiyle
yasa marifetiyle Zarf, Hukuk
kanun marifetiyle
kanun yoluyla
şehir statüsü
özel hukuka tâbi sözleşme
özel hukuk sözleşmesi
kamu hukuku sözleşmesi
kamu hukukuna tâbi sözleşme
İçişleri Bakanlığınca Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması ile İlgili Olarak Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge Özel Isim, Hukuk
kanuni ikametgâh
hukuka aşina olmak göz aşinalığım var
kanuna harfiyen uymak Fiil
hava taşımacılığı kanunu
deniz taşımacılığı kanunu
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
kanun marifetiyle rehin hakkının kullanılması
kanun marifetiyle birleşme
kanun marifetiyle birleşme birleşim
kanun marifetiyle serbest bırakma
hukuk devleti İsim, Anayasa Hukuku
kanun marifetiyle iktisap edilen tasarruf hakkı
kanuni süresi içerisinde Zarf, Hukuk