1. (a) dilemek, dua etmek.
  to call down curses to someone's head: birine beddua/lânet etmek. (b)

  argo yermek, zemmetmek, hakkında kötü şeyler söylemek.
  The newspapers called down his latest book. (c)
  argo azarlamak, paylamak.
  His father called him down for being late. (d)
  argo meydan okumak, birini kavgaya/düelloya davet etmek. (İngilterede bu anlamda
  call out kullanılır).
birşey için yakarmak Fiil
birşey için dua etmek Fiil
birşey dilemek Fiil
birşey istemek Fiil