1. (a) ödenmesini istemek, (borcu/parayı) tahsil etmek/toplamak.
  I'll call in the money I lent. (b)
  tedavülden kaldırmak.
  The government called in all old $ 1 bills. (c) içeriye çağırmak, davet etmek, buyur etmek, başvurmak, müracaat etmek.
  I'll call my friends in: Arkadaşlarımı (eve) davet edeceğim.
  My father is very ill, I must call in a doctor at once: Babam çok hasta, hemen bir doktor çağırmalıyım. (d) geri çağırmak.
  GM has called in 1984 model cars to correct a faulty transmission. (e) uğramak, kısa bir ziyaret yapmak.
  He was out when I called in. (f)
  call in question: şüphe etmek/çekmek/uyandırmak, itiraz etmek.
parasını talep etmek Fiil
krediyi geri çekmek Fiil
borç verdiği parayı geri istemek Fiil
borç verilen parayı geri istemek Fiil
ipoteği iptal etmek Fiil
meblağı geri çevirmek Fiil
bir meblağı geri çevirmek Fiil
bir uzman çağırmak Fiil
tercüman çağırmak Fiil
hissedarların ödenmemiş hisse borçlarını gösteren hesabın başlığı
gecikmiş çağrı ödemeleri İsim
bir yere uğramak Fiil
bir yeri ziyaret etmek Fiil
obligasyonları geri çekmek Fiil
sahte parayı piyasadan toplamak Fiil
sikkeleri tedavülden kaldırmak Fiil
maden paraları tedavülden kaldırmak Fiil
borçları tahsil etmek Fiil
parasını geri çekmek Fiil
birine uğramak Fiil
sözleşmeli işçiye verilecek asgari ücret garantisi
itirazda bulunmak Fiil
bir şeyi kuşku konusu yapmak Fiil
kabul etmemek Fiil
bir şeyi şüphe konusu yapmak Fiil
dosyaları talep etmek Fiil
çağırmak Fiil
birinin yardımını istemek Fiil
birinin yardımıni istemek Fiil
kıymetli kâğıtları tedavülden çekmek Fiil
hisselerin ödenmesi talebinde bulunmak Fiil
hisselerin ödenmesi talebinde bulunmak Fiil
arayıp hasta olduğunu söylemek Fiil
telefon edip hasta olduğunu bildirmek Fiil
bir şeye itiraz etmek Fiil
dosyaları talep etmek Fiil
göstericilere karşı polisi çağırmak Fiil
uğramak, kısa bir ziyarette bulunmak.
çağrışmak Fiil
birinin ifadesinden kuşkulanmak Fiil
birini tanıklık etmeye çağırmak Fiil
birini müzakereye davet etmek Fiil
birini tanıklık etmeye çağırmak Fiil
canlı mülâkat: telefon eden dinleyici/seyircilerle yapılan konuşmanın yayını.
mülâkatlı.
a call-in = phone in program: canlı mülâkat programı.