campaign plan

seçim kampanyası planı
bir askeri harekâtın stratejisini planlamak Fiil