1. yapabilir (girişimden korkmayan bireylerin ya da şirketlerin tutumu
elinden geldiği/gücünün yettiği kadar, mümkün mertebe, imkân nisbetinde.
...mek için elinden gelen herşeyi yapmak Fiil
el inden geleni yap
başka nasıl yapabilir
Bir çözüm bulmaya çalışacağım.
İlgileneceğim.
sıkı ysa (kaba)
Elimden birşey gelmez.
Yapabileceğim birşey yok.
Emriniz/arzunuz nedir? Ne emrettiniz?
beklemekten başka ne yapılabilir