cancel a garnishee

  1. Fiil üçüncü şahıs uhdesinde bulunan borçluya ait alacakları veya eşyaları haczetme emrini iptal etmek