capital value

  1. bir sermaye malının maliyeti
  2. sermaye kıymeti
  3. sermaye değeri (yılda belirli miktarda getirisi olan bir sermaye kalemini satın alabilmek için gerekli miktar
  4. sermaye değeri (sabit varlıklara yapılan yatırım değeri
  5. sermaye değeri
değerin düşürülmesi