capture someone's heart

  1. Fiil birinin kalbini çalmak
  2. Fiil birini kendine âşık etmek