carry something to excess

  1. Fiil bir şeyi aşırı götürmek
  2. Fiil ifrata vardırmak