case of need

  1. poliçe üzerinde kefili ya da ödeyiciyi gösteren not
bitavassut kabul
bittavassut kabul (poliçenin muhatabı tarafından kabul edilmemesi halinde başka biri tarafından kabulü
gerektiğinde başvurulacak adres
bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak Fiil
ihtiyaç halinde
ihtiyaç halinde müdahale etmek Fiil
gerektiğinde başvurulacak adres
(kambiyo senedi) gereğinde müracaat edilecek adres
bir senet üzerine gerektiğinde atıfta bulunmak için adını yazmak Fiil