1. (gemi kazası sonucunda) denizde/ıssız adada bırakmak.
    be cast away: (gemi) kazaya uğramak, karaya sürüklenmek.
kovulmak Fiil
atılmak Fiil
kazazede: deniz kazasına uğrayıp ücra bir adada kalmış kimse.
reddedilmiş/bir kenara atılmış kimse/şey.
serseri, başıboş, akıntıyla sürüklenen.
(değersiz diye) atılmış.