cast doubt on something

  1. Fiil birşey hakkında şüphe uyandırmak
  2. Fiil birşeye şüphe düşürmek
  3. Fiil birşeyin gerçekliğine şüphe düşürmek
  4. Fiil birşeyden şüphe edilmesini sağlamak