cast someone a look

  1. Fiil birine bir bakış atmak
  2. Fiil birine bir bakış fırlatmak
  3. Fiil birine bakmak