mütevellit
sabotajdan ileri gelmek Fiil
itibarıni son derece lekeleyebilirdi
suyun sebep olduğu hasar
savaşın ardında bıraktığı harabeler İsim
yangının neden olduğu harabe
amcasının kimliğine bürünmesi başına dert açtı
kazanın neden olduğu yara
doğal afetlere karşı sigorta
gazetelerdeki uyuşturucu kaçakçılıyla ilgili açıklamalar şaşkınlık yarattı
gemilerin çarpışması sis yüzündendi
posta grevi yüzünden gecikmeler
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk