chain smoke

  1. bir sigaradan öbürünü yakarak zincirleme sigara içme
aralıksız/birbiri ardınca sigara içmek, sigaranın birini söndürmeden ötekini yakmak. Fiil