challenge the array

  1. Fiil jüri üyelerini reddetmek
  2. Fiil blok halinde jüriyi reddetmek
jürinin tamamının reddi