channel one's interest

  1. Fiil ilgi alanlarını bir amaca yöneltmek
  2. Fiil ilgisini bir yere yöneltmek