1. Sıfat kiraz kırmızısı
  2. İsim kiraz.
  3. İsim
    cherry -tree ile ayni anlama gelir. kiraz ağacı.
  4. İsim
    cherry -wood ile ayni anlama gelir. kiraz tahtası.
  5. İsim kiraza benzer meyve.
  6. İsim kiraz rengi, açık kırmızı.
  7. İsim bekâret, bekâret zarı.
bing ile ayni anlama gelir. koyu kırmızı kiraz.
kuş kirazı (ağacı)
(Prunus padus). İsim, Botanik
kuş kirazı (meyve). İsim
vişne (ağacı)
(Prunus serotina). İsim
vişne (meyvesi). İsim
vişne kerestesi. İsim
kara kiraz
(Prunus serotina).
cornelian cherry: kızılcık
(Carnus mas).
mazzard
cherry = sweet cherry: kiraz
(Prunus avium).
morello cherry = sour cherry: vişne
(Prunus cerasus).
wild cherry: kuş kirazı
(Cerasus padus, C. avium).
kızılcık İsim, Bitki Türleri
bodur kiraz.

husk tomato ile ayni anlama gelir. fındık domatesi
(Physalis): kabuk içinde ufak domates gibi bir meyve veren bitki. İsim
bodur kiraz
(Prunus fruticosa). İsim
bu bitkilerin meyveleri. İsim
Kudüs kirazı
(Solanum Pseudo-Capsicum): kiraz gibi meyve veren beyaz çiçekli süs bitkisi.
savsaklamak, (işi) ağırdan almak.
(işi) kestirme yoldan halletmek, kestirip atmak, tereddüt etmemek.
kum kirazı
(Prunus pumila). K. Amerikada kumluk ve kuru arazide yetişir. İsim, Botanik
kum kirazı (meyve). İsim
vişne (ağacı)
(Prunus Cerasus). İsim, Botanik
vişne (meyve). İsim
vişne İsim, Bitki Türleri
Brezilya kirazı
(Eugenia uniflora). İsim
tatlı kiraz (ağacı)
(Prunus avium). İsim, Botanik
tatlı kiraz (meyve). İsim
kiraz İsim, Bitki Türleri
güveyfeneri
(Physalis)
patlangaç: kırmızı, küresel bir patlayıcı havaî fişek.
vişne likörü.
taflan ağacı
I üzerindeki nokta
kirazlık.
düşey (kaldıran) vinç.
çekirdek ayıklayıcı İsim, Gıda ve Mutfak
kiraz eriği, yabani erik
(Prunus cerasifera). Avrupada aşılanıp başka erik türleri elde etmek
için yetiştirilir.
myrobalan ile ayni anlama gelir.
İsim
kırmızı iğde İsim, Bitki Türleri
cherry ile ayni anlama gelir. kiraz ağacı.
cherry ile ayni anlama gelir. kiraz tahtası.