church warden

kilise mütevellisi, kilise vakfı yönetmeni. İsim
uzun saplı toprak pipo. İsim