1. kıyasıya dövmek,
  k.d. kemiklerini kırmak, pestilini çıkarmak.
  I'll clobber you if you don't
  do what you're told: Sözümü dinlemezsen kemiklerini kırarım.
 2. yenmek, bozguna/hezimete uğratmak, mağlûp etmek.
 3. şiddetle ve biteviye hücum etmek.
  The newspapers clobber government's new policy.
 4. pılı pırtı, eşya, elbise vb.
  Take all your clobber and get out: Pılını pırtını topla, defol!