(kartını saatli damga ile damgalatarak) işe girmek/işten çıkmak.