closing date

  1. kapanma tarihi
  2. kapanış tarihi
  3. hesapların kapanma tarihi
  4. gemi tarafından yüklenmek üzere malların teslimi için en son tarih
  5. belirli bir nüshada çıkacak ya da zaman diliminde yayımlanacak bir reklamın ilgili medyaya son teslim ediliş tarihi
  6. bir ihalede tekliflerin son sunulma tarihi
  7. ihalede son tekliflerin sunulma tarihi