collateral line

  1. civar hısımlığı (amca , dayı , hala , teyze ve onların füru ve vârisleri ile olan hısımlık bağını gösteren mefruz hat
  2. civar hısımlığı bağı
  3. uzak akrabalık