come next week

gelecek hafta vukubulmak Fiil
gelecek hafta duruşmaya gelecek olmak Fiil