come off horse

(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.