come to a composition

bir uzlaşma (konkordato) şartları üzerinde anlaşmak Fiil