common barrator

  1. sık sık haksız davalar açan ve kavga
  2. gürültü ve niza çıkaran kişi