common pricing

  1. rekabet içindeki firmalar arasında yer alabilecek bir fiyat savaşını önlemek için firmaların malları
    aynı fiyatla satmalarını içeren anlaşma
  2. İsim firmaların bir ihalede aynı fiyat teklifinde bulunmaları