compromise arrived at by the parties

  1. tarafların bazı fedakârlıklar sonucu uzlaşmaya varması