1. içbükey, obruk, mukavves.
    a concave mirror. (bkz: convex ).
  2. Geometri en az bir iç açısı 180°'den büyük (çokgen).
  3. çukur, oyuk.
  4. içbükey/çukur yüzey.
  5. çukurlaştırmak, içbükeyleştirmek, içbükey yapmak.
ıraksak mercek
içbükey ayna