concert pitch

  1. İsim konser ayar sesi: konserlerde bütün çalgıların akort edildiği temel ses: lâ notası = 440 Hz.
(harekete vb.) hazır.
to be in concert pitch: hazır olmak.
All our athletes are at concert pitch.