1. İsim, İnsan Kaynakları çatışma
 2. İsim geçimsizlik
 3. çekişmek, zıtlaşmak, ihtilâfa/fikir ayrılığına düşmek.
  Your ideas about bringing up children obviously conflict with mine.
 4. çatışmak, mücadele etmek, dövüşmek, vuruşmak.
 5. anlaşmazlık, ihtilâf, fikir ayrılığı.
  conflict of laws: kanunî ihtilâf.
 6. çekişme, çatışma.
 7. zıtlaşma, menfaat/fikir uyuşmazlığı.
  to come into conflict with someone: birisiyle fikir uyuşmazlığına düşmek.
 8. çarpışma, mücadele, uğraşma.
 9. (olaylar vb. arasında) uygunsuzluk, çatışma.
  I have a conflict between French and Math classes at that hour.
çatışma alanları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çatışma ortamları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çatışmalı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline İlişkin Kanunlar İhtilafı Kurallarına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
emek-sermaye çelişkisi İsim, Ekonomi
silahlı çatışmalar hukuku İsim, Hukuk
bir reklam şirketi müşterisinin ürününe benzer bir ürünün reklamcılık çalışmalarını yapmak üzere başka
bir müşteriden teklif alması
sonucu belirsiz çatışma
silahlı çatışma
menfaatleri çatıştırmak Fiil
menfaatleri çatıştırmak Fiil
kanal anlaşmazlığı (dağıtım kanalı üyeleri arasındaki uyuşmazlık
sınıf çatışması. İsim
uyuşmazlık mahkemesi
iç çatışma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ekonomik anlaşmazlık
etnik çatışma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir çatışmanın yapılması
çatışma merkezi
iş çatışması
işçi-işveren anlaşmazlığı
bastırılmayan çatışma
bastırılamayan çatışma
silahlı çatışma hukuku İsim, Hukuk
bir çatışmanın sınırlandırılması
düşük yoğunluklu çatışma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ırk çatışması
ırk çatışması
dinsel çatışma
dinsel çelişki (pazarlamada , belirli bir rakibe karşı güçlü ya da duygusal karşı çıkış için argo deyim
rol çatışması İsim, Sosyoloji
mezhep çatışması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
mezhepsel çatışma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
mezhepler arası çatışma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
toplumsal çatışma.
uyuşmazlık yönetimi İsim
yetki çatışması
merci ihtilafı
vicdan mücadelesi
delil ihtilafı
delillerin çelişmesi
delil çatışması
(a) kamu görevlisinin resmî yetkisine dayanarak çıkar sağlaması, (b) çıkar/menfaat çatışması.
çıkar çatışması İsim, Hukuk
iki efendiye hizmet etmeye çalışan kişinin ikilemi İsim
çıkar çatışması İsim
menfaat çatışması
görev uyuşmazlığı İsim, Hukuk
kaza yetkisi çatışması
kanunların çatışması
kanunlar ihtilafı İsim, Hukuk
fikir ihtilafı
antlaşmaların çatışması İsim, Hukuk
fikir çatışması
çatışma çözme İsim
çatışma durumu
anlaşmazlık durumu
birşeyle uyuşmamak Fiil
birşeyle bağdaşmamak Fiil
birşeyle ters düşmek Fiil
birşeyle çelişmek Fiil
birşeye aykırı olmak Fiil
birşeye zıt olmak Fiil
bir şeyle çatışmak Fiil
çatışmak Fiil
biriyle ihtilaf halinde olmak Fiil
biriyle çatışma durumunda olmak Fiil
biriyle çatışmak Fiil
olumsuz görev uyuşmazlığı İsim, Hukuk
olumlu görev uyuşmazlığı İsim, Hukuk
yetkide icabî ihtilaf İsim, Hukuk
çatışmayı göze almak Fiil