1. Sıfat uygun, muvafık, mutabık.
  2. Sıfat, Matematik eşleşik: farkları üçüncü bir sayı ile tam bölünebilen (iki sayı).
    12 is congruent to 27 (modulo 5), since (27-12)/5=3.
  3. Sıfat, Geometri eşit, çakışık.
    congruent triangles.
  4. Sıfat aynı bileşimli katı ve sıvı maddenin beraber bulunduğu (ergime noktası).
uyumlu üretim farklılaştırılması
teknoloji ya da üretim olanaklarına bağlı kalınarak ürün serisinin genişletilmesi
benzer üçgenler İsim, Geometri