1. sanı, zan, varsayı, farz, tahmin, yetersiz/asılsız delillere dayanan fikir veya kanaat.
    The origin
    of the human race is a matter for pure conjecture. I don't agree with his conjecture that prices will rise next year.
  2. sanmak, zannetmek, farzetmek, tahmin etmek, varsaymak, yetersiz/asılsız delillere dayanarak fikir ve
    kanaat edinmek, tasavvur etmek.
    I think you're only conjecturing when you say the government will lose the next election.
  3. delil ve alâmetlerin yorumlanması, kehanet.
tahmininde haklı olmak Fiil
tahmininde haklı olmak Fiil
bir tahmin yürütürsek