conscientiously

  1. insafla, dürüstlükle, merhametle, vicdanlı olarak; dikkatle, titizlikle.