1. İsim, Rekabet Hukuku anlaşma
 2. İsim komplo
 3. İsim komploculuk
 4. İsim fesat birliği, kötü amaçla yapılan gizli anlaşma/işbirliği, suikast, kumpas.
 5. İsim gizli plân, suikast plânı, kötülük için yapılan plân.
  The police discovered general's conspiracy to
  seize control of the government.
 6. İsim yasa dışı/kötü amaçlarla bir araya gelen kimselerin kurduğu topluluk.
 7. İsim, Hukuk fesat düzeni/tertibi: cinayet, sahtekârlık vb. gibi suçları işlemek üzere iki veya daha fazla kişi arasında yapılan anlaşma.
 8. İsim birlikte yapılan eylem, belirli bir sonucu sağlayacak işbirliği.
  conspiracy of silence: (bir konuda) sükût anlaşması.
yasaklanan bir fiilde bulunma konusunda anlaşma
süren komplo
bir suç işleme konusunda anlaşma
birini bir suikaste katmak Fiil
suikast tertiplemek Fiil
bir komploya katılmış olmak Fiil
uluslararası komplo İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
şirket içinden yapılan suikast
haksız fiil suçu
bir konu vb hakkında söz etmemek için gizli anlaşma
komplo teoricisi İsim
komplo teorisi İsim
elbirliğiyle yapılan entrikalar
hükümeti devirmeyi amaçlayan suikast
vatana ihanet davası İsim
suikast davası İsim
birine karşı suikast hazırlamak Fiil
grup içi anlaşma doktrini İsim, Rekabet Hukuku