1. Fiil açıklamak, izah etmek, yorumlamak, tefsir etmek.
  2. Fiil anlamak, manâ vermek/çıkarmak, anlamına/manâsına çekmek, istidlâl etmek.
    You can construe what he
    said in a number of different ways.
  3. Fiil (özellikle edebî eserleri) çevirmek, tercüme etmek.
  4. Fiil (tümceyi) çözümlemek/tahlil etmek.
    to construe a sentence.
  5. Fiil (dilbilgisi kurallarına uyarak) tümce kurmak, cümle yapmak/teşkil etmek.
bir maddenin geniş çapta yorumunu yapmak Fiil
yabancı bir dili Türkçe'ye çevirmek Fiil
bir kanunu tefsir etmek Fiil
bir kanunu yorumlamak Fiil
açık bir ifadeyle düzenlenmemiş bir vasiyetnameyi yorumlamak Fiil
dar anlamda yorumlamak Fiil
bir şeyin dar yorumunu yapmak Fiil
yanlış yorumlamak Fiil