copy preparation

  1. baskıya gönderilmeden metnin son bir kez gözden geçirilmesi