council meeting

  1. İsim divan toplantısı
  2. İsim şura
  3. belediye meclisi toplantısı
kurul toplantısına katılanların az sayıda olması