counsel for the defense

bir davayı savunmak Fiil
bir savunma avukatı seçmek Fiil
savunma avukatı tayin etmek Fiil
savunma avukatı tayin etmek Fiil