1. İsim çok başarılı iş/darbe/hareket.
    Bill scored a big coup over his rivals by being first: Bill, birinci
    gelerek rakiplerine büyük bir darbe indirdi.
  2. İsim zekice davranış, akıllıca erişilen başarı.
  3. İsim (bkz: coup d'état )
askeri darbe İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
12 Eylül Darbesi Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
başarısız darbe
askeri darbe
darbe teşebbüsü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
darbe denemesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
darbe girişimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(bir işi) başarıya ulaştırmak.
bir çırpıda büyük para kazanmak Fiil
darbe yapmak Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
büyük başarıya ulaş(tır)mak.
askeri darbe İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
saray darbesi İsim
12 Eylül darbecileri İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
akıllıca davranarak başarıya (istenilen amaca) ulaşmak.
yumuşak darbe İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
darbe yapmak Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
darbeyle iktidara geçmek Fiil
darbe tehdidi
darbe girişimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(ıstıraba son veren) öldürücü darbe. İsim
kesin/kat'î/son/nihaî darbe, sonuca ulaştıran vuruş. İsim
baskın, ânî saldırı/hücum/taarruz. İsim
ânî/beklenmedik gelişme. İsim
ustaca vuruş, son darbe. İsim
güneş çarpması. İsim
bir oyunda olayların beklenmedik şekilde gelişmesi. İsim
başarılı piyes. İsim
tiyatroda duygulandırıcı, etki bırakan, ustaca yapım/icra. İsim
ilk girişim/teşebbüs/deneme. İsim
hükümet darbesi. İsim
kısa bakış/nazar. İsim
darbeci İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
15 Temmuz darbe girişimi Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler