1. çömelme(k), yere çökme(k).
  2. sinme(k), (sıçramaya hazırlanan hayvan) yere yapışma(k).
  3. (köle gibi/zilletle) eğilme(k), baş eğme(k).