current return

  1. cari verim (bir menkul değerin iradının menkul değerin piyasa fiyatına oranı