çarşamba pazarı gibi
akut stres bozukluğu İsim, Psikoloji
duygulanım bozukluğu, duygudurum bozukluğu İsim, Psikoloji
anksiyete bozukluğu İsim, Psikoloji
kaygı bozukluğu İsim, Psikoloji
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) İsim, Psikoloji
otizm spektrumu bozukluğu İsim, Psikoloji
karmakarış olmak Fiil
davranış bozukluğu İsim, Psikoloji
davranışsal bozukluk İsim, Psikoloji
bipolar bozukluk İsim, Psikoloji
sınır kişilik bozukluğu İsim, Psikanaliz
çocukluk dezintegratif bozukluğu İsim, Psikoloji
bilişsel bozukluk İsim, Tıp ve Sağlık
gelişimsel bozukluk İsim, Tıp ve Sağlık
gelişim bozukluğu İsim, Tıp ve Sağlık
düzensizlik, intizamsızlık, tertipsizlik, nizamsızlık, keşmekeş.
disorder in legal proceedings. The
room was in such a disorder that it was impossible to find anything.
karışıklık, kargaşalık.
troubled times marked by social disorders.
sayrılık, hastalık, illet, rahatsızlık.
a mild stomach disorder. Suffering from a stomach disorder/from
disorders of bowels.
düzenini/nizamını/intizamını bozmak, karıştırmak, karışıklık/kargaşalık yaratmak.
sağlığını bozmak, (sağlığına) dokunmak.
gece yapılan gürültü
sindirim sisteminin bozulması
yeme bozukluğu İsim, Psikoloji
yaygın anksiyete bozukluğu İsim, Psikoloji
karman çorman
karma karışık
karmakarış
keşmekeş, karmakarışık, büyük karışıklık/düzensizlik içinde.
majör depresif bozukluk İsim, Psikoloji
manik-depresif bozukluk İsim, Psikoloji
akıl bozukluğu
ruhsal bozukluk İsim, Psikoloji
duygudurum bozukluğu İsim, Psikoloji
duygulanım bozukluğu, duygudurum bozukluğu İsim, Psikoloji
beslenme bozukluğu
panik bozukluğu İsim, Psikoloji
panik bozukluk İsim, Psikoloji
kişilik bozukluğu İsim, Psikoloji
yaygın gelişim bozukluğu İsim, Tıp ve Sağlık
yaygın gelişimsel bozukluk İsim, Tıp ve Sağlık
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) İsim, Tıp
travma sonrası stres bozukluğu İsim, Tıp ve Sağlık
kargaşanın önlenmesi İsim, Hukuk
akıl hastalığı
ruhsal kökenli beden sayrılıkları.
sivil kargaşanın nüksetmesi
bozgun halinde ricat etmek Fiil
bozgun halinde ricat etmek Fiil
şizofrenik bozukluk İsim, Psikoloji
cinsel bozukluk İsim, Psikoloji
uyku bozukluğu İsim, Tıp ve Sağlık
konuşma bozukluğu.
karışıklık yaratmak Fiil
akıl hastası olmak Fiil
vukuatsız yer almak Fiil
karışıklığa neden olmak Fiil
(konvoy) kafilenin düzensiz duruma düşmesi
kargaşalık
büyük karmaşa
kanun düzenini kasten bozma