dead capital

  1. ölü sermaye (verimli olmayan
  2. ölü sermaye (üretken olmayan bir yatırımda ya da atıl olarak tutulan sermaye
  3. ölü sermaye